IDP Tehnoloģiju Centrs

Atvainojamies, bet lapa dotajā brīdī ir slēgta, pēc rekonstrukcijas atgriezīsimies jaunā un labākā veidolā.

Ar mums var sazināties sekojoši:

Pa telefonu:
+371 6 3487820
Pa mobilo telefonu:
+371 2 6400531
Pa faksu:
+371 6 3487826
Pa e-pastu:
Info@idp.lv

We apologize, but the webpage is under construction, will be back soon better and stronger.

Please contact us:

Phone:
+371 6 3487820
Cell phone:
+371 2 9488761
Fax:
+371 6 3487826
e-mail:
Info@idp.lv